فایل ورد و pdf کامل اختلالات یادگیری برای دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی و رشته های مرتبط

فایل ورد و pdf کامل اختلالات یادگیری برای دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی و رشته های مرتبط

فایل ورد و pdf کامل اختلالات یادگیری برای دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی و رشته های مرتبط

پکیج حاضر شامل فایل ورد و pdf کامل اختلالات یادگیری در 20 صفحه  شامل :

مقد‌مه 

اختلال یاد‌گیری چیست؟ 

ریشه‌های اختلال یاد‌گیری 

ناتواني هاي حافظه و راهبردهاي آن 

علل بروز اختلالات یادگیری 

عوامل پیش از تولد 

عوامل بعد از تولد 

عوامل فیزیولوژیک مؤثردر بروز اختلالات یادگیری 

چه كساني داراي اختلالات يادگيري هستند ؟

 درمان اختلال يادگيري با دارو

راه های تقویت حافظه

عوامل مؤثر در بروز ناتواني‌هاي يادگيري (سبب شناسي)

انواع ناتواني‌هاي يادگيري و علایم آن و راه های درمان

درمان اختلالات یادگیری

نتیجه گیری

منابع:

و بسیاری موارد مربوط به اختلالات یادگیری 

این محصول بسیار مناسب جهت ارائه در دانشگاه و کنفرانس های معتبر است.